เบอร์โทร : 090-975-8482 | LINE ID : @38omhsr

บริษัท เคมบริดจ์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป (Cambridge Education Group หรือ CEG) องค์กรเอกชนชั้นนำทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในด้านการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในหลากหลายประเภทและสถาบันการศึกษา มูลค่าทุนการศึกษาตั้งแต่ 8,000 ถึง 180,000 ดอลลาร์สหรัฐ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สำหรับ หลักสูตรเดือนกันยายน 2562 และหลักสูตร มกราคม 2563

 

 
 

 

 
 
 
 
 

สำหรับรายละเอียดของทุนการศึกษาประกอบไปด้วย ทุนการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ถึง 6 (Grade 9 ถึง 12) ที่ CATS Academy Boston โรงเรียนประจำในเครือเคมบริดจ์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผ่านหลักสูตรทางด้านวิชาการที่มีคุณภาพและกิจกรรมเสริมทักษะนอกชั้นเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนต่างชาติมีความพร้อมในการสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในเครือ Ivy League University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ

พร้อมทั้งทุนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ ONCAMPUS USA สถาบันการศึกษาในเครือเคมบริดจ์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป ที่สอนหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย มีเครือข่ายพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง โดยมีการมอบทุนการศึกษาในหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน (Pre-University Programme) สำหรับนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ผ่านข้อกำหนดทางวิชาการบางประการ (Academic Requirement) และทุนการศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ (Illinois Institute of Technology, IIT) สถาบันการศึกษาชั้นนำในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณซานดร้า เทอโนริโอ ที่ stenorio@ceg-uk.com และสำหรับผู้สนใจสมัครขอรับทุนในระดับมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอิสุมิ ทาเคดะ ที่ itakeda@ceg-uk.comหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cambridgeeducationgroup.com

แหล่งข้อมูล
Cambridge Education Group