เบอร์โทร : 090-975-8482 | LINE ID : @38omhsr

ทีมติวเตอร์

เรามีทีมติวเตอร์จากรั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬา เกษตร ธรรมศาสตร์ มหิดล พระจอมเกล้า ฯลฯ มากกว่า 3,000 คน กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

พี่น๊อต

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พี่แพรว

คณะบริหารธุรกิจ
ม.เทคโนโลยีสุรนารี

พี่โอ๊ค

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

พี่มาร์ค

คณะบริหารการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่เอิร์ธ

คณะวิทยาศาสตร์เคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล

พี่พิชญ์

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่พรีม

คณะบริหารการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่มอลต์

คณะวิทยาศาสตร์อาหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา

พี่มิงค์

คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่เดียร์

คณะมนุษย์ศาสตร์
ม.หอการค้าไทย

พี่ฟ่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่แม็ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
พระจอมเกล้าลาดกระบัง